Geschiedenis

In de crisisperiode van voor de oorlog vatten Leopold Smolders en Jozef Pieraerd het plan op om in “Sint-Teunis” een harmonie op te richten. Dit initiatief vond veel weerklank in het dorp en zo werd in 1931 met de publicatie in het Staatsblad de oprichting van harmonie “De Vriendenband” een feit. De stichtende leden waren bovenvernoemden en Karel Van Outryve, Alfons en August Van Looveren, Jozef Van Looy en Alfons Frans. Tot de oorlogsjaren kende de harmonie een bloeiperiode maar in ’45 was het aantal muzikanten zo sterk teruggelopen dat we in een verslag uit die tijd kunnen lezen: “een jaarpremie van 52 fr. zal uitgeloofd worden aan wie regelmatig de repetities bijwoont”. Er werd naar een verdere opbouw gewerkt met als hoogtepunt de jaren vijftig, in die tijd waren de harmonie en de voetbalvereniging de twee grootste verenigingen van het dorp.

In 1966 verleende Koning Boudewijn de harmonie de titel van “Koninklijke maatschappij” dit viel samen met het 35-jarig bestaan. In die zestiger jaren kwamen er zoveel andere mogelijkheden om zich te ontspannen met als gevolg een verminderde belangstelling voor de harmonie. De nieuwe voorzitter Louis Wouters nam, gesteund door de kunde van dirigent Eddy Mintjens, met succes de taak op zich om jonge muzikanten op te leiden.

Doch de geschiedenis herhaalde zich en eind jaren tachtig daalde weerom het aantal muzikanten. Zo rijpte bij muzikant Alfons De Leeuw in 1991 het plan om een eigen lokaal te bouwen als bindmiddel voor onze muzikanten en als springplank om als muziekvereniging te kunnen groeien. Muzikanten en oud-muzikanten, sympathisanten en sponsors droegen in meerdere en mindere mate bij aan dit uitdagende project, op 1 december was de bouw af en op 29 januari 1994 werd de zaal officieel ingehuldigd. Het gebouw bestaat uit een ruime comfortabele zaal met conciërgewoning. De wekelijkse repetities op vrijdag vinden hier plaats alsook de verschillende concerten.

In hetzelfde jaar werd Fons De Leeuw voorzitter én mocht de harmonie een nieuwe dirigent verwelkomen nl. Dolf van Herp. Deze dirigent is afkomstig uit St.-Katelijne Waver en was 35 jaar hoboïst bij de Philharmonie Van Vlaanderen. Hij introduceerde de kerstconcerten samen met het plaatselijke St.-Ceciliakoor alsook de Dubbelconcerten.

In 1996 werd, in het kader van Eurozoersel, contact gezocht met een buitenlandse muziekvereniging om te verbroederen. Deze werd gevonden in Duitsland nl. de “Freiwillige Feuerwehr, Musik- und Spielmannszug” uit Steinheim. Met deze harmonie onder leiding van Jürgen Zwerenz,  zou regelmatig verbroederd worden met de nodige reisjes heen en weer.

We schrijven 2001 en het voorzitterschap wordt overgedragen aan Jef Bogaerts. Vanaf nu zal de harmonie vooral contact zoeken met de muziekacademie van Merksem en later ook met de muziekschool van Wijnegem, afdeling Zoersel. Want bij de jeugd ligt de toekomst. Zo worden o.a. de kerstconcerten regelmatig opgeluisterd door de samenzangklassen van de muziekacademie.

2004, na tien jaar volledige inzet vond dirigent Dolf de tijd gekomen om het wat kalmer aan te gaan doen en dus werd er rondgekeken naar een vervanger.

Huidig dirigent Erwin Pallemans, geboren in 1966, is voltijds bezig met muziekonderricht als leraar koperblaasinstrument. Hij is ook dirigent bij brassband Borderbrass en het Mechels Harmonieorkest en een veelgevraagde gastdirigent voor ” HaFaBra” en jurylid bij diverse muziekacademies.
Deze dirigent geeft de harmonie een heel andere sound, hedendaagse swingende muziek, jazzy, maar ook klassiek werk wordt niet geschuwd. Hij weet het publiek steeds te verrassen met diverse solisten, van Pipe major tot gitaarsolo.

In het Jubileumjaar 2006 viert De Vriendenband haar 75 jarig bestaan. Met danstheater Estrada wordt een tweedaags dansshow uitgevoerd wat een geweldig goede indruk naliet bij het publiek. Het feestjaar werd afgesloten met een grandioos Jubileumconcert in een overvolle GSA, gast hierbij was de zanger Günther Neefs.

In 2008 was De Vriendenband wederom met Günther Neefs en Barbara Dex te zien en te horen op de “Parkavond” in augustus, dit in het kader van Eurozoersel

Activiteiten: de jaarlijkse Krokusconcerten in maart, opluisteren van de Moederdagmis op 15 augustus, verbroederingen, kerstconcerten, concert op de braderij, jaarmarkt, 11 november, Sinterklaasstoet, Sintfeest, Sint-Teunisfeesten (Dag van de Zoerselse Wielertoeris, wandelzoektocht,…).
De Vriendenband bloeit en groeit want dankzij het aantrekkelijke aanbod en de verscheidenheid in activiteiten zijn er de laatste jaren veel jonge mensen toegetreden zodat we kunnen spreken van een overwegend jeugdige harmonie die haar naam “De Vriendenband” waardig is.

Voorzitters:
1931  –  1948    Karel Van Outryve
1948  –  1951    Jaak Gevaerts
1951  –  1952    Frans Van Looveren
1952  –  1963    Jan Kemland
1963  –  1994    Louis Wouters
1994  –  2001   Alfons De Leeuw
2001  –  heden​ Jef Bogaerts

Dirigenten:
1931  –  1933    André Smolders
1933  –  1953    Constant Weijns
1953  –  1955    Afwisselend Juul Ardenois, Constant Weijns, Vic Goetschalckx.
1955  –  1994    Eddy Mintjens
1994  –  2004   Dolf Van Herp
2004  –  2021​    Erwin Pallemans
2021  –  heden  Ward Mangelschots