Het Rode Boekje

Welkom!

Muzikant, helper, familielid of sympathisant, welkom bij Harmonie De Vriendenband!

Koninklijke Harmonie De Vriendenband is een muziekvereniging die tot doel heeft om samen met anderen te musiceren, maar die ook een gezellig samenzijn voor haar leden wil creëren.

Wie zijn wij en wat doen we, wat hebben we te bieden en wat verwachten we van onze leden, hoe zijn we er gekomen en waar willen we naartoe? Dit en nog veel meer kan je vinden in deze informatiefolder. Vindt u het antwoord op uw vraag hier niet in terug? Stel ze dan gerust aan iemand van het bestuur!

We wensen je alvast veel plezier en muzikale voldoening!

Het bestuur

De Vriendenband : Geschiedenis

De geboorte
In de crisisperiode van voor de oorlog vatten Leopold Smolders en Jozef Pieraerd het plan op om in “Sint-Teunis” (Sint-Antonius) een harmonie op te richten. Dit initiatief vond veel weerklank in het dorp en zo werd in 1931 met de publicatie in het Staatsblad de oprichting van harmonie “De Vriendenband” een feit. De stichters waren Leopold Smolders, Jozef Pieraerd, Karel Van Outryve, Alfons en August Van Looveren, Jozef Van Looy en Alfons Frans. Tot de oorlogsjaren kende de harmonie een bloeiperiode, maar in 1945 was het aantal muzikanten zo sterk teruggelopen dat we in een verslag uit die tijd kunnen lezen : “. . . een jaarpremie van 52 frank zal uitgeloofd worden aan wie regelmatig de repetities bijwoont. ”

“Koninklijk”
In de jaren vijftig waren de harmonie en de voetbalvereniging de twee grootste verenigingen van het dorp Sint-Antonius. In 1966 verleende de Koning de harmonie de titel van Koninklijke Maatschappij wat samenviel met het 35-jarig bestaan van de harmonie. In de jaren zestig kwamen er echter zoveel andere mogelijkheden om zich te ontspannen dat er een verminderde belangstelling was in de harmonie. De nieuwe voorzitter Louis Wouters nam, gesteund door de kunde van dirigent Eddy Mintjens, met succes de taak op zich om jonge muzikanten op te leiden. Doch de geschiedenis herhaalde zich en eind jaren tachtig daalde weerom het aantal muzikanten.

Een eigen lokaal
Zo rijpte bij muzikant Alfons De Leeuw in 1991 het plan om een eigen lokaal te bouwen als bindmiddel voor onze muzikanten en als springplank om als muziekvereniging te kunnen groeien. Muzikanten en oud-muzikanten, sympathisanten en sponsors droegen in meerdere en mindere mate bij aan dit uitdagende project. Op 1 december 1993 werd het geheel voltooid en op 29 januari 1994 werd het nieuwe lokaal officieel ingehuldigd. Het gebouw bestaat uit een ruime comfortabele zaal met leslokaal, secretariaat en conciërgewoning.

Vernieuwing
In hetzelfde jaar werd de bezieler van dit project, Fons De Leeuw, tot voorzitter benoemd en mocht de harmonie ook een nieuwe dirigent verwelkomen: Dolf van Herp. Onder zijn impuls werden tal van nieuwe ideeën gelanceerd en uitgewerkt, zoals kerstconcerten met kinderkoren, dubbelconcerten, e.a.. Ook kwam er een verbroedering tot stand met een Duitse muziekvereniging, maar deze behoort ondertussen alweer tot het verleden.
Sinds 2004 houdt Erwin Pallemans het dirigeerstokje vast. Erwin studeerde aan het Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen waar hij verscheidene eerste prijzen wist te behalen. Momenteel is Erwin voltijds bezig met muziekonderricht.
Tot op heden is Erwin nog steeds de dirigent van Harmonie De Vriendenband. Dankzij het aantrekkelijke aanbod en de verscheidenheid aan activiteiten zijn er de laatste jaren veel jonge mensen toegetreden zodat we kunnen spreken van een overwegend jeugdige harmonie van ongeveer 60 muzikanten die haar naam “De Vriendenband” waardig is.
Bestuur

Zoals in elke vereniging, hebben ook wij een aantal mensen die extra verantwoordelijkheden op zich nemen. Zij vormen het bestuur. Hieronder een overzicht van wie welke functie bekleedt binnen het bestuur. Het bestuur vergadert meestal in de eerste week van de maand. Momenteel worden ook werkgroepen opgericht. Mensen bouwen hierin mee aan onze vereniging zonder dat ze deel hoeven uit te maken van het bestuur.

Vele handen maken licht werk, dus als je je geroepen voelt om dit engagement mee op te nemen, laat het ons weten!

Wat doen we zoal?

Wij willen iedereen een toffe omgeving bieden, waarin je al je muzikale talenten volledig kan ontplooien.
Onze harmonie is aangesloten bij VLAMO (de Vlaamse Amateurmuziekorganisatie). Hierdoor is elk lid bovendien verzekerd, zodat alles ten allen tijde veilig kan verlopen.

In onze harmonie wordt er geen lidgeld gevraagd.

Repetities

De repetities gaan steeds door in ons eigen lokaal op de Bethaniënlei 108b te Sint-Antonius, doch we zijn ook dichtbij de grens met Sint-Job-in-‘t-Goor gelegen.

Wij hebben een vast repetitiemoment op vrijdag van 20.15u tot 22.30u. In de aanloop tot grote concerten wordt in de weken ervoor extra gerepeteerd op andere avonden van de week, zaterdagnamiddag of zondagvoormiddag. We verwachten regelmatige aanwezigheid op de repetities.

Tijdens de repetities is er een pauze waarop er mogelijkheid is tot een drankje en een babbel. In de aanloop naar concerten, kan deze pauze wegvallen om optimaal de tijd te gebruiken. Ook na de repetitie is er nog geruime tijd de mogelijkheid tot een gezellige babbel of een glaasje. De toogdienst wordt, in beurtrol per 2 of 3 personen, door de leden (+18 jaar) zelf verzorgd. Volledig vrijblijvend wordt er vaak door de jarigen getrakteerd. Voor hen speelt de hele harmonie om dit te vieren een verjaardagslied!

Nieuw is het peterschap voor nieuwe leden. Deze krijgen een medemuzikant als meter of peter toegewezen (indien mogelijk iemand die hetzelfde instrument bespeelt) die hun wegwijs kan maken binnen de gewoonten van de harmonie en aan wie ze al hun vragen kunnen stellen.

Instrumenten

De meeste leden hebben hun eigen instrument, maar sommigen hebben een instrument van de harmonie in bruikleen. Wij vragen hiervoor een huurprijs van slechts €25 euro per jaar wat eigenlijk neerkomt op het betalen van de verzekering voor het instrument.

Je kan ook via onze vereniging je eigen instrument laten verzekeren voor €25 per jaar. Via e-mail word je ieder jaar hieraan herinnerd.

Voor herstellingen aan instrumenten kan de harmonie desgevallend voor een deel van de kosten tussenkomen. Inlichtingen hierover zijn via het bestuur te verkrijgen.

De muziekpartituren worden op papier ter beschikking gesteld. Deze worden terug opgevraagd wanneer het muziekstuk uit ons repertoire verdwijnt.

Muzikale activiteiten

Zoals bij elk team kan ook een harmonie enkel goed presteren als ze voltallig is. Daarom wordt van de leden verwacht aanwezig te zijn telkens er een concert of optreden gehouden wordt, uitzonderingen daargelaten. Deze muzikale activiteiten zijn het doel van de harmonie: samen muziek brengen en naar buiten uitdragen.

Elk jaar hebben wij enkele vaste muzikale activiteiten:
• Eind maart: Krokusconcert. Dit is een jaarconcert dat wij zelf organiseren.
• Eerste vrijdag van juni: braderij. Bij droog weer houden wij een zittend concert van +/-40 minuten in een tent aan de Handelslei in Sint-Antonius.
• 15 augustus: moederdagmis in de kerk van Sint-Antonius. Na de mis kan het gebeuren dat we kort opstappen door het dorp naar een café.
• 11 november: wapenstilstand. Wij treden kort op aan het monument van de onbekende soldaat in Sint-Antonius. Voor dit evenement wordt de harmonie niet elk jaar gevraagd. Het kan tevens gebeuren dat de trompettisten “the last post” spelen in de kerk. Ook nu gebeurt het dat wij opstappen.
• Laatste zondag van november: Sintstoet. Sinterklaas doet zijn intrede in Sint-Antonius. Wij begeleiden de goedheilig man door het dorp, gevolgd door wel 100 of meer kinderen en hun ouders.
• Weekend voor kerstmis: Kerstconcert. Een jaarlijkse traditie en onze grootste publiekstrekker is het kerstconcert. Op dit concert worden concertstukken, maar ook kerstliederen gebracht, meestal in combinatie met een gastoptreden (bijv. een koor of solist).

Het jaar wordt meestal nog doorspekt met enkele andere optredens bij andere organisaties of verbroederingen of we organiseren zelf nog een tussentijds concert. Tevens nemen we om de 4 jaar deel aan het provinciale tornooi, waarin elke maatschappij geklasseerd wordt in een bepaalde divisie en op basis daarvan een jaarlijks subsidiebedrag toegekend krijgt. De laatste keer, in 2013, werden we ingedeeld in de klasse Uitmuntendheid!

In de voorbije jaren waren de hoogtepunten onder meer de optredens in het park van Halle tijdens de zomerse Parkconcerten met onder meer Jean Bosco Safari, Barbara Dex en Gunther Neefs.

Uniform

Bij optredens willen we laten zien dat we één groep zijn. We hebben daarom gekozen voor een uniform.

Tijdens een concert vragen wij voor de dames een witte effen blouse, een zwarte rok of broek en zwarte schoenen met donkere of neutrale kousen of panty’s. Voor de heren is het eveneens een wit effen hemd, zwarte broek, zwarte schoenen en zwarte sokken.

Bij warm weer kan je kiezen voor een hemd of blouse met korte mouwen, bij koud weer kies je best voor lange mouwen.

Het staat iedereen vrij het model broek, rok, hemd of blouse te kiezen, toch vragen wij gepaste, geklede kledij, geen sportmodel of dergelijke.

Iedereen krijgt bij het lidmaatschap ook een nestel, dit is een bordeaux/rood lint met daaraan het embleem van onze harmonie.
Deze nestel hoort bij het uniform en wordt dan ook op elk concert gedragen.

Activiteiten voor onze leden

We organiseren jaarlijks ook activiteiten waarop het vriendschappelijke aspect aan bod komt.

We starten het jaar met een halve repetitie, gevolgd door een nieuwjaarsdrink.

Nieuw zijn de vriendenbandavonden, waarop we workshopsgewijs onze leden laten meedenken (en hopelijk ook meewerken) over de richting en organisatie van onze harmonie.

De eerste zaterdag van oktober is er teerfeest. In de namiddag proberen we (meestal) een leuke activiteit of uitstap te organiseren en ’s avonds wordt er een diner geserveerd, gevolgd door een leuke dansavond. We vragen hiervoor een bescheiden deelname in de kosten. Ook partners, ouders en helpers zijn hierop welkom.

In december komt de Sint bij ons op bezoek. Jong en oud mag pannenkoeken komen eten. Enkel de volwassenen betalen €5. Drank is gratis. Uiteraard is er een exclusief bezoek van de Sint met enkele van zijn grappigste Pieten. Kinderen en kleinkinderen van onze leden beleven een unieke en persoonlijke ervaring bij de Sint.

Activiteiten om een centje te verdienen

Het draaiende houden van onze vereniging, zowel de dagdagelijkse werking, als het organiseren van activiteiten en het onderhouden van onze zaal kost geld. Enkel de inkomsten van onze concerten en subsidies zijn ruim onvoldoende om alles te bekostigen. Daarom organiseren wij enkele activiteiten om geld in het laatje te brengen.

Het belangrijkst zijn de Sint-Teunisfeesten. Deze gaan door in mei of juni op O.L.H.-Hemelvaart op donderdag en op vrijdag óf zaterdag. Vroeger werd er een grote tentfuif gehouden. Heden worden de Sint-Teunisfeesten vanuit ons eigen lokaal georganiseerd. Op donderdag is er een fiets- en wandelevenement, zowel voor wielertoeristen (Dag van de Zoerselse Wielertoerist), als voor recreanten. Op vrijdag of zaterdag houden we een kaas- en wijnavond voor sympathisanten en leden.

Doorheen het jaar zijn er een 4 à 5-tal professionele quizzen in onze zaal, normaliter op zaterdagavond. Hierop verzorgen wij zelf de drank en de hapjes. Daartoe wordt er een quizlijst opgemaakt waarop elk lid aan een bepaalde quiz toegewezen wordt. Als je verhinderd bent op die dag, kan je wisselen met een medemuzikant of bijv. een familielid in jouw plaats laten komen.

Onze eigen jaarlijkse “Quiz voor Jan en alleman” op 10 november zal vanaf dit jaar vermoedelijk vervangen worden door een andere activiteit.

Daarnaast kan men ook onze zaal huren voor allerlei feesten (communies, babyborrels, huwelijken, enz.) Fuiven zijn echter verboden. Eigen leden kunnen de zaal huren aan 25% korting. Voor meer info wend je je best tot onze voorzitter Jef Bogaerts.

Wat verwachten wij?

Dit alles organiseren vraagt veel inzet, kostbare tijd en moeite. Het bestuur kan onmogelijk alleen al deze taken op zich nemen. Daarom vragen wij ook aan alle leden om mee enkele taken op te nemen. Wat we verwachten, lees je hier!

We willen nog eens benadrukken dat wij geen lidgeld vragen. We vinden het immers belangrijker om op onze mensen te kunnen rekenen. We verwachten dan ook je nadrukkelijke inzet bij een aantal zaken zoals:
• Het komen helpen bij de quizzen die in onze zaal gehouden worden
• Je beurtrol te vervullen voor de toogdienst tijdens de repetities
• Hulp op de Sint – Teunisfeesten

Enkel wanneer iedereen zijn steentje bijdraagt kunnen we onze activiteiten blijven garanderen zonder lidgeld te moeten vragen.

Ook tijdens concerten wanneer de muzikanten op het podium zitten, hebben wij nood aan helpende handen. Hiervoor durven wij rekenen op sympathisanten, ouders, vrienden, partner,… om op deze momenten vrijwillig een handje te komen toesteken. Bovendien kunnen ook geëngageerde niet-muzikanten een taak opnemen in één van de werkgroepen of zich als kandidaat opgeven voor het bestuur.

Communicatie

Sinds enkele jaren communiceren wij vooral via e-mail. Regelmatig wordt onder meer het verslag van de bestuursvergadering doorgemaild, maar ook zoveel meer, zoals de repetitielijst, tooglijst, quizlijst.

Wij werken met Doodle, waarop je kan invullen of je op een bepaald concert of activiteit aanwezig zal zijn.

Daarnaast is er een prikbord in de zaal waarop je ditzelfde ook op papier kan invullen (concerten, activiteiten…) of nalezen (tooglijst, quizlijst…).

We hebben een mobiele kast waarin iedereen zijn vakje heeft. Dit wordt gebruikt om de partituren uit te delen of terug in te leveren.

Daarnaast hebben we uiteraard ook een website (www.devriendenband.be), een facebookpagina én een privé-groep op Facebook (zoek maar eens op “Harmonie De Vriendenband”, dan kom je ze zeker tegen)! En in de toekomst zal dit uiteraard alleen maar uitgebreid worden met nieuwe technologie!

Maar vooral is iedereen ook gewoon aanspreekbaar voor al jouw vragen via telefoon, e-mail, FB-messenger of gewoon op een repetitie!

Ten slotte…

Hopen wij dat we hiermee een beetje een beeld hebben kunnen scheppen van de Koninklijke Harmonie de Vriendenband.
Hebt u nog vragen of ideeën, dan kan u zich steeds richten tot één van de bestuursleden.

We wensen je alvast heel veel muzikaal plezier en een leuke vriendschapsband toe!