Vrijwaringsclausule

Deze website is eigendom van K.H. De Vriendenband VZW

Contactgegevens:

K.H. De Vriendenband vzw
Bethaniënlei 108b
2980 Zoersel
gsm: +32 478 89 70 62
e-mail: info@devriendenband.be

Adres maatschappelijk zetel:

K.H. De Vriendenband vzw
Bethaniënlei 108b
2980 Zoersel
KBO 0409 316 046
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan K.H. De Vriendenband vzw of aan rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze webstek is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

K.H. De Vriendenband vzw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via deze webstek onbeschikbaar zou zijn, zal K.H. De Vriendenband vzw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

K.H. De Vriendenband vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de webstek contacteren via info@devriendenband.be.

De inhoud van deze website (koppelingen inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. K.H. De Vriendenband vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de webstek en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van deze webstek of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van deze website.

K.H. De Vriendenband vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere, inzonderheid als gevolg van koppelingen, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Deze website kan koppelingen bevatten naar weblocaties of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van koppelingen naar deze weblocaties of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

K.H. De Vriendenband vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze weblocaties en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluitend voorgelegd en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.

Privacybeleid

Privacyverklaring in navolging van de nieuwe Europese Privacywergeving (GDPR)

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan deze webstek kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om deze webstek beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere weblocaties na te gaan. Uw internet verkenner laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetverkenner.

K.H. De Vriendenband vzw maakt geen gebruik van cookies.

Wanneer u deze website bezoekt, laat u elektronische sporen na van uw passage: op onze server, op uw computer en mogelijk op een server of servers tussen die van u en die van ons. Dit geldt voor het hele web. De eventuele cookies die door een bezoek aan deze webstek geplaatst worden komen mogelijks van derde partijen als internetgastaanbieders of internetzoekmachines die het surfgedrag analyseren.

Een server kan automatisch niet-persoonlijke gegevens over u verzamelen die anoniem zijn. Een server kan het IP-adres en de domeinnaam van de gebruiker herkennen, maar niet het e-mailadres. Voorbeelden van deze informatie zijn de duur en het tijdstip van uw bezoek, de pagina’s die u op een webstek heeft bekeken, het type internet verkenner dat u gebruikt, en de webstek die u net voor uw bezoek aan onze webstek heeft bezocht. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm verzameld. Deze informatie kan gebruikt worden om ideeën te ontwikkelen voor het verbeteren van een webstek en om de bezoekersactiviteit te meten.