Geschiedenis

In de crisisperiode van voor de oorlog vatten Leopold Smolders en Jozef Pieraerd het plan op om in “Sint-Teunis” een harmonie op te richten. Dit initiatief vond veel weerklank in het dorp en zo werd in 1931 met de publicatie in het Staatsblad de oprichting van harmonie “De Vriendenband” een feit. De stichtende leden waren bovenvernoemden en Karel Van Outryve, Alfons en August Van Looveren, Jozef Van Looy en Alfons Frans. Tot de oorlogsjaren kende de harmonie een bloeiperiode maar in ’45 was het aantal muzikanten zo sterk teruggelopen dat we in een verslag uit die tijd kunnen lezen: “een jaarpremie van 52 fr. zal uitgeloofd worden aan wie regelmatig de repetities bijwoont”. Er werd naar een verdere opbouw gewerkt met als hoogtepunt de jaren vijftig, in die tijd waren de harmonie en de voetbalvereniging de twee grootste verenigingen van het dorp.

In 1966 verleende Koning Boudewijn de harmonie de titel van “Koninklijke maatschappij” dit viel samen met het 35-jarig bestaan. In die zestiger jaren kwamen er zoveel andere mogelijkheden om zich te ontspannen met als gevolg een verminderde belangstelling voor de harmonie. De nieuwe voorzitter Louis Wouters nam, gesteund door de kunde van dirigent Eddy Mintjens, met succes de taak op zich om jonge muzikanten op te leiden.

Doch de geschiedenis herhaalde zich en eind jaren tachtig daalde weerom het aantal muzikanten. Zo rijpte bij muzikant Alfons De Leeuw in 1991 het plan om een eigen lokaal te bouwen als bindmiddel voor onze muzikanten en als springplank om als muziekvereniging te kunnen groeien. Muzikanten en oud-muzikanten, sympathisanten en sponsors droegen in meerdere en mindere mate bij aan dit uitdagende project, op 1 december was de bouw af en op 29 januari 1994 werd de zaal officieel ingehuldigd. Het gebouw bestaat uit een ruime comfortabele zaal met conciërgewoning. De wekelijkse repetities op vrijdag vinden hier plaats alsook de verschillende concerten.

In hetzelfde jaar werd Fons De Leeuw voorzitter én mocht de harmonie een nieuwe dirigent verwelkomen nl. Dolf van Herp. Deze dirigent is afkomstig uit St.-Katelijne Waver en was 35 jaar hoboïst bij de Philharmonie Van Vlaanderen. Hij introduceerde de kerstconcerten samen met het plaatselijke St.-Ceciliakoor alsook de Dubbelconcerten.

In 1996 werd, in het kader van Eurozoersel, contact gezocht met een buitenlandse muziekvereniging om te verbroederen. Deze werd gevonden in Duitsland nl. de “Freiwillige Feuerwehr, Musik- und Spielmannszug” uit Steinheim. Met deze harmonie onder leiding van Jürgen Zwerenz,  zou regelmatig verbroederd worden met de nodige reisjes heen en weer.

In 2001 werd Jef Bogaerts voorzitter en in 2004 nam Erwin Pallemans het dirigeerstokje op. Dankzij dit duo transformeerde de Vriendenband tot een overwegend jeugdige harmonie en werden grotere muzikale projecten op poten gezet. Dit resulteerde in optredens zoals het concert voor het 80-jarig bestaan van de harmonie met Gunter Neefs of de optredens in het park van Halle tijdens de Eurozoerseljumelages met Barbara Dex en Jean Bosco Safari. In deze periode werd ook deelgenomen aan de provinciale orkesttornooien waarin onze harmonie de categorie “uitmuntendheid” toegewezen kreeg.

Helaas kenden we door de coronapandemie ook enkele tegenslagen, toen geplande festiviteiten zoals het 90-jarige bestaan van de harmonie of het kerstconcert dat tevens het afscheidsconcert van Erwin Pallemans hoorde te zijn, niet konden doorgaan. Ook het ledenaantal kende daardoor een kleine terugval.

In 2021 nam Ward Mangelschots het muzikale roer over en op korte tijd vonden nieuwe, maar ook oude muzikanten de weg naar onze harmonie terug.

In 2023 mochten we Tars De Ridder verwelkomen als nieuwe dirigent.  Ons orkest met
een dertigtal hechte, gemotiveerde muzikanten hoopt opnieuw (jonge) muzikanten
aan te trekken om samen nog vele muzikale projecten te realiseren.

Voorzitters:
1931  –  1948    Karel Van Outryve
1948  –  1951    Jaak Gevaerts
1951  –  1952    Frans Van Looveren
1952  –  1963    Jan Kemland
1963  –  1994    Louis Wouters
1994  –  2001   Alfons De Leeuw
2001  –  heden​ Jef Bogaerts

Dirigenten:
1931  –  1933   André Smolders
1933  –  1953   Constant Weijns
1953  –  1955   Afwisselend Juul Ardenois, Constant Weijns, Vic Goetschalckx.
1955  –  1994   Eddy Mintjens
1994  –  2004   Dolf Van Herp
2004  –  2021   Erwin Pallemans
2021  –  2023   Ward Mangelschots
2023 –  heden   Tars De Ridder