Wil je steunen?

Dankjewel, sponsors!

Onze harmonie streeft ernaar om geen ledenbijdrage te vragen en volledig te steunen op sponsors en sympathisanten.

Dankzij hun steun en inzet kent de harmonie een groeiend succes en kunnen we de dertigtal muzikanten van onze harmonie de perfecte omgeving bieden om hoogstaande concerten te brengen en blijven brengen.

De harmonie investeert in lokalen, repetitieruimtes, concerten, muziekstukken enz… en om deze werking te blijven financieren organiseren we concerten, happenings, verhuring van onze lokalen en verschillende evenementen.

Gelet op de zeer kapitaalintensieve investeringen doen we beroep op onze sponsors die een geldelijke bijdrage leveren en we brengen dan ook graag hun publiciteit in onze programmaboekjes of bij belangrijke evenementen.

Wil jij ons ook steunen als sponsor of sympathisant? Heb je vragen of meer informatie nodig? Aarzel niet contact op te nemen met Michiel Hofman via info@devriendenband.be of 0476897062!

Het bestuur en muzikanten van Koninklijke Harmonie De Vriendenband dankt u!