Privacyverklaring

K.H. De Vriendenband vzw

Privacyverklaring

We hechten belang aan uw privacy. Daarom willen we u op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van u bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij u informeren wat uw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Dit alles kadert in de Europese Privacywetgeving van 25 mei 2018. Ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Bewaren van gegevens

Als u een lid, sympathisant, concertbezoeker of partner bent van K.H. De Vriendenband vzw bewaren we uw gegevens in ons gegevensbestand. Het gaat over volgende gegevens: naam, voornaam, adres, telefoon/gsm en e-mailadres.

Als u geen lid, sympathisant, concertbezoeker of partner bent van K.H. De Vriendenband vzw vragen wij eerst uw uitdrukkelijke toestemming om dit te doen.

Wij doen dit om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en nieuwtjes, om u te kunnen contacteren indien nodig, om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, om u – als u muzikant of helper bent – organisatorische info te kunnen bezorgen, om u te verzekeren, om u een bedankje of een wens te kunnen zenden, enz.

Ons gegevensbestand bestaat uit een intern registratiesysteem, enkel toegankelijk voor het bestuursorgaan van K.H. De Vriendenband vzw.

Foto’s en beeldmateriaal

Voor foto- en beeldmateriaal nemen we de nodige voorzichtigheid in acht. Individuele foto’s en beelden nemen én gebruiken we enkel mits toestemming. Voor het gebruik van groeps- en sfeerfoto’s en filmpjes vragen we geen toestemming, maar deze kunnen op eenvoudig verzoek verwijderd worden van onze website en sociale media.

Inzage en aanpassing

We bewaren uw gegevens, zoals boven vermeld, tot vijf jaar na uw laatste betrokkenheid bij K.H. De Vriendenband vzw (met uitzondering van leden, waarvan we de gegevens langer bijhouden voor eventuele jubileumconcerten).

Iedereen van wie wij gegevens verzamelen, heeft recht op inzage en kopie, recht op aanpassing van de gegevens, recht op verwijderen van de gegevens en recht op intrekken van de toestemming.

Neem hiervoor contact met info@devriendenband.be.

Verwerking

Het bestuursorgaan verwerkt uw gegevens en houdt ze up-to-date. Dit is door middel van zijn engagement gebonden aan de regels van de Europese Privacywetgeving. Het bestuursorgaan verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

K.H. De Vriendenband vzw heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.

K.H. De Vriendenband vzw geeft nooit gegevens door aan derden (met uitzondering van de ledenlijsten welke om verzekerings- en subsidieredenen doorgegeven kunnen worden aan de overkoepelende organisatie, verzekeringsinstanties of overheden). 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.